DOELSTELLING - ANBI - JAARVERSLAGEN

Hier kunt U onze statuten en doelstelling inzien:

Doelstelling zoals weergegeven in de statuten:

- a: het bevorderen van herplaatsing van het ras collie- en collieachtigen d.m.v. een fotopresentatie via
internet, alsmede het opvangen -incidenteel- van collie- en collieachtigen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

- b: het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande, in de ruimste zin verband houden of daaroe bevorderlijk zijn.

Verwijzigingslink naar : Statuten Stichting van 2002

Doelstelling:

- Het opnemen en herplaatsen van collies en co's, en uiteraard ook andere rassen die in ons beleid passen, die niet langer bij de baasjes kunnen verblijven. Hen de nodige medische zorg laten toekomen en hen begeleiden op de weg naar psychisch en lichamelijk herstel. Daarna zoeken wij voor hen geschikte nieuwe baasjes.
- Toekomstige hondenbezitters voorlichten bij het aanschaffen van een hond. Advies geven waar op te letten bij de raskeuze en wijzen op de risico's bij ondoordachte aankoop van een hond.
- Particulieren met goed advies terzijde staan bij herplaatsing van hun hond en bereid zijn om hun te voorzien van een herplaatsingscontract en hulp bij het screenen van candidaten voor hun hond.
- Goede samenwerking met andere organisaties, die zich ins ons beleid kunnen vinden.

Missie:

- (Toekomstige) hondenbaasjes zo voor te lichten dat een nieuw gezinslid op 4 pootjes bewust wordt aangeschaft en niet vanuit een impuls. Ook willen wij graag een verandering teweeg brengen aan de wijze waarop met dieren wordt om gegaan in de bedrijfsmatige fokkerijen. Verder willen wij ook graag doorgaan met het terzijde staan voor mensen die afstand moeten doen van hun geliefde huisdier en samen een oplossing bedenken.

Beleidsplan voor de aankomende jaren:

Wij blijven specifiek de oudere honden helpen, vaak met een handicap zoals blindheid, doofheid en andere lichamelijke afwijkingen. D.m.v. rommelmarktverkopen, statiegeldacties, donaties en adoptiebijdragen hopen wij de kosten die dit met zich meebrengt, te kunnen opbrengen.

ANBI - ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING:

Stichting ‘Collie & Co in Nood'is door de Belastingsdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor donateurs betekent deze status dat giften aan stichting ‘Stichting Collie & Co in Nood’ mogen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting volgens de geldende regels. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De belastingdienst betaalt dus mee aan de gift.


Door slim gebruik te maken van dit belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld. Na aangifte van de belasting wordt het verschil terug betaald. Daarnaast hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Voor meer informatie over fiscale voordelen verwijzen wij u graag door naar: www.belastingdienst.nl

Jaarverslagen:

2003 t/m 2007 ; 2008 t/m 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 ; 2020 ; 2021; 2022

Beloningsbeleid:

De bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Collie & Co in Nood ontvangen geen financiele vergoedingen voor uitgevoerde werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden in overleg vergoed.